Valtion mediapanostukset kanavoidaan Tekesin ja LVM:n kautta

Valtion mediatuen jakomenettely on täsmentynyt. Pääosa media-alalle korvamerkitystä noin 20 miljoonan innovaatiotuesta jaetaan Tekesin kautta vuosien 2015-2016 aikana. Lisäksi kokonaispotista on eriytetty 220.000 euroa jaettavaksi nopealla aikataululla Liikenne- ja viestintäministeriön järjestämän innovaatiokilpailun kautta. Molemmissa prosesseissa on tavoitteena löytää luovia ratkaisuja media-alan murroksen haasteisiin.

Tekesin rahoitus. Tekesin jakaman rahoituksen osalta hakemusten käsittely tapahtuu Tekesissä ja päätökset tehdään normaaleilla Tekesin rahoituskriteereillä. Rahoitusta voi jakea jatkuvasti, kuitenkin siten, että projektien on päätyttävä viimeistään 31.5.2017. Vaikka kyseessä on jatkuva haku, Tekes kehottaa yrityksiä toimimaan viivyttelemättä.

Media-alan määritelmä ymmärretään Tekesissä laajasti ja tuen piiriin on mahdollista päästä sellaistenkin yritysten, jotka eivät perinteisesti ole mieltäneet itseään mediayrityksiksi. Tekesiä kiinnostavat erityisesti uudistusmieliset ja vahvat tiimit, joiden ideoilla on myös kansainvälistä menestyspotentiaalia.

Miten haetaan? Tekes suosittelee aloittamaan hakumenettelyn rahoitustunnustelulomakkeella (www.tekes.fi/tunnustelu), jonka vastaanotettuaan Tekes ottaa hakijaan viikon sisällä yhteyttä jatkotoimenpiteistä sopimiseksi. Lisätietoja median innovaatiotuesta löytyy osoitteesta http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/median-innovaatiotuki/

Mediainnovaatiokilpailu. LVM on käynnistänyt mediainnovaatiokilpailun, jonka tavoitteena on vauhdittaa media-alan digitalisoitumista. Kilpailu on osa valtion mediainnovaatiotukea, mutta kilpailuun kanavoitu raha ei kulje Tekesin kautta. Sen sijaan tuomariston valitsemat voittajat saavat suoraan ministeriöltä valtionavustuksia, jotka ovat suuruudeltaan 5.000 – 50.000 euroa, yhteissumman noustessa 220.000 euroon.

Kilpailun tuomaristo muodostuu media-alan vaikuttajista ja asiantuntijoista ja sen puheenjohtajana toimii opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru. Kilpailuun voivat osallistua myös yksityishenkilöt.

Miten osallistun? Kaksiosaisen kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen tulee ilmoittautua viimeistään 22.2.2015. Katso lisätiedot kilpailun sivustolta www.mediainnovaatio.fi

Ilkka Lehto
ilkka.lehto@teleforum-ry.fi

 

 

(comments disabled)