Vahvan tunnistamisen vaatimus voimaan vuoden kuluttua – käytännön valmistelut käynnissä

EU:n toiseen maksupalveludirektiiviin (PSD2) perustuva asiakkaan vahvan tunnistamisen vaatimus astuu voimaan syyskuussa 2019. Digital Forum ja operaattorit selvittävät tunnistamisen käytännön toteuttamista ja finanssivalvonnan tulkintoja hyväksyttävistä tunnistuskäytännöistä.

Tavoitteena on muodostaa syksyn aikana selkeä kuva siitä, kuinka ja missä tilanteissa tunnistaminen operaattimaksamisen yhteydessä tapahtuu. Lähtökohtaisesti tunnistamisen toteuttamisesta vastaa operaattori.

Toimialalla on herättänyt tyytymättömyyttä se, että PSD2:n implementointiin liittyvissä kysymyksissä finanssivalvonta ei ole ilmeisen suuren työkuormansa vuoksi kyennyt muodostamaan kantaansa erinäisiin tulkintakysymyksiin siinä aikataulussa kuin etukäteen annettiin ymmärtää.

Digital Forum tiedottaa tunnistamisen toteuttamiseen liittyvistä asioista jäsenkunnalleen viipymättä sen jälkeen kun asiasta saadaan riittävä selvyys.

On huomattava, että syyskuussa 2019 voimaan tulevat tunnistamisvaatimukset koskevat nimenomaan maksupalvelulain piiriin kuuluvia palveluita. Ne eivät siis koske ns. teleyrityspoikkeuksen piiriin kuuluvia palveluita kuten esimerkiksi äänipuheluita ja digitaalisten sisältöjen myyntiä.

 

(comments disabled)