Uudet maksupalvelusäännöt voimaan luultavasti 2018

Neuvottelut EU:n maksupalveludirektiivin uudistamiseksi (”PSD2”) jatkuvat toukokuussa ns. trilogissa eli kolmikantaneuvotteluissa EU:n puheenjohtajamaan (Latvia), parlamentin ja komission välillä. Mikäli työ saadaan suunnitelmien mukaan valmiiksi kesäkuussa, tulisivat uudet määräykset kansallisesti voimaan todennäköisesti vuoden 2018 alusta.

Neuvottelujen tässä vaiheessa vaikuttaa edelleen siltä, että uudistus tuo lisärajoitteita operaattorilaskutettavien lisäarvopalveluiden tarjontaan, mutta mahdollistaa kuitenkin liiketoiminnan jatkossakin. Uusien sääntöjen euromääräiset rajat ovat valmistelun edetessä muuttuneet ja lopullisesta muodosta ei ole vielä varmuutta.

Teleforum pyrkii vaikuttamaan sekä kansallisten kanavien että eurooppalaisen verkostonsa kautta neuvotteluihin siten, että operaattorilaskutuksen käyttöalaa rajoitettaisiin mahdollisimman vähän nykyisestä.

Teleforum tiedottaa asian etenemisestä. Direktiivin lopullisen sanamuodon oletetaan olevan selvillä kesäkuun loppuun mennessä.

 

 

 

 

 

(comments disabled)