Teleforum on nyt Digital Forum Finland!

Teleforum ry:n vuosikokous päätti 26.4. yhdistyksen hallituksen esityksen mukaisesti yhdistyksen nimen muuttamisesta Digital Forum Finland ry:ksi. Nimenmuutos on luontevaa jatkoa jo yli vuosikymmen sitten alkaneelle kehitykselle, jossa yhdistyksen toiminta on monipuolistunut perinteisiin puhelinpalveluihin liittyvistä kysymyksistä kaikkien digitaalisten lisäarvopalveluiden tuottajien edunvalvonnaksi.

Uudessa nimessä haluttiin suunnittelutoimiston ehdotuksen mukaisesti säilyttää kohtauspaikkaa kuvaava termi ”forum” samalla kun visuaalisen ilmeen puhekuplateema henkii aktiivista osallistumista ja vaikuttamista.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin uusina jäseninä Aki Helin (Sanomat), Tuomas Liukkonen (EasyPark) ja Tuire Mäkelä (Telia, kannatusjäsenten edustaja). Hallituksessa jatkoivat Jorma Härkönen (Rapido Media), Lauri Kangaslahti (Fonecta), Jesse Jussila (MTV), Lasse Lindqvist (Ina Finland) ja Vesku Paananen (Microsoft).

Itsesääntelymaksujen osalta päätettiin luopua tavasta kerätä itsesääntelymaksua erikseen puhelinpalveluista, SMS-palveluista ja Mobiilimaksulla veloitettavista palveluista. Kategoriat yhdistettiin yhdeksi yhtenäiseksi itsesääntelymaksuksi. Maksuprosentti säilytettiin entisellään (0,25) ja vuosittaiseksi kattosummaksi vahvistettiin 8.000€.

 

 

(comments disabled)