PSD2:n vaikutukset lisäarvopalveluiden kokonaismarkkinaan toistaiseksi maltillisia

Tammikuussa 2018 voimaan tulleessa PSD2-direktiiviin perustuvassa uudessa maksupalvelulaissa rajattiin teleyrityspoikkeuksen piiriin kuuluvien palveluiden laskutusta siten, että kertatransaktion enimmäismääräksi tuli 50 euroa ja yksittäisellä puhelinliittymällä maksettujen tapahtumien enimmäismääräksi 300 euroa kuukaudessa.

Ensimmäisen vuosipuolikkaan alustavien tietojen perusteella dramaattisimmat vaikutukset kohdistuivat melko pisteittäisesti yksittäisiin palvelunumerotoimijoihin. 

Varsinkin niin sanoituissa viihteellisissä asiantuntijapalveluissa ja aikuisviihdepalveluissa on ollut yksittäisten yritysten kohdalla nähtävissä jopa kymmenien prosenttien laskua liikevaihdoissa. Toisaalta näissä palveluryhmissä on myös yrityksiä, joiden liikevaihtoon uudet euromääräiset rajoitukset eivät juurikaan vaikuttaneet. Uuden sääntelyn vaikutusta ei myöskään kaikissa tapauksissa voida täysin erottaa muista markkinaan vaikuttaneista tekijöistä.

Operaattorien tarjoamiin maksutapoihin – tekstiviestit,  palvelunumerot ja ip-pohjainen Mobiilimaksu – perustuvien palveluiden kokonaismarkkinaa kuvaavien lukujen valossa ei uusilla rajoituksilla käytännössä voida toistaiseksi havaita olleen juurikaan vaikutusta.

Tarkempi selvitys aiheesta on luvassa siinä vaiheessa kun vuoden 2018 luvut ovat kokonaisuudessaan tiedossa.

 

(comments disabled)