PSD2 – rajoituksia lisäarvopalveluiden laskutukseen.

Neuvottelut EU:n maksupalveludirektiivin uudistamiseksi (”PSD2”) on vihdoin saatu päätökseen. Uudet määräykset tulevat kansallisesti voimaan aikaisintaan kahden vuoden päästä eli vuoden 2017 lopulla. Tämän jälkeen operaattorit voivat ilman maksupalvelulain velvoitteita laskuttaa digitaalisia palveluita, lisämaksullisia puhepalveluita, lippuja ja hyväntekeväisyyslahjoituksia liittymäkohtaisesti korkeintaan yhteensä 300 euron arvosta kuukaudessa, kertatapahtuman maksimin ollessa 50 euroa.

Tähän saakka lisäarvopalveluiden puolella ei lakiin perustuvia käyttörajoja ole ollut.

Muutos on periaatteellisesti merkittävä nykytilaan nähden, vaikka keskimääräinen liittymäkohtainen lisäarvopalveluiden käyttö onkin ollut huomattavasti pienempi kuin 300 euroa ja osalla operaattoreista on jo ollut alhaisempiakin omia kuukausittaisia käyttörajoja. Joka tapauksessa muutos vaikuttaa negatiivisesti osaan palveluista ja edellyttää järjestelmämuutoksia ainakin operaattoreilta, joiden vastuulla käyttörajojen toteuttaminen on.

Teleforum tiedottaa asiasta lisää, jatkaa vaikuttamista direktiivin kansallisen implementoinnin osalta ja neuvottelee operaattorien kanssa käyttörajojen sujuvan toteuttamisen varmistamiseksi. Lisätiedot ilkka.lehto@teleforum-ry.fi

 

(comments disabled)