Mobiilimaksun logo käyttöön viimeistään 30.4..

Operaattorien tarjoama IP-pohjainen laskutusratkaisu Mobiilimaksu on pikkuhiljaa yleistymässä. Myös valvovat viranomaiset ovat kiinnittäneet talven aikana runsaasti huomiota asiaan ja muun muassa vaatineet operaattoreilta selvityksiä siitä, kuinka kuluttajien oikeudet turvataan uutta maksutapaa käytettäessä.

Erityisesti on edellytetty, että käyttäjät tuntevat ja tunnistavat maksutavan ja ymmärtävät sen ehdot. Samalla viranomaiset ovat suhtautuneet myönteisesti siihen, että toimiala on itse kehittänyt tällekin maksutavalle hyvät pelisäännöt.

Nyt oleellista on se, että palveluntarjoajat myös noudattavat pelisääntöjä. Operaattorit puolestaan ovat sitoutuneet tehostamaan omaa tiedotustaan liittymäasiakkaisiinsa päin.

Teleforumin ja operaattorien yhteisen linjauksen mukaan Mobiilimaksun logo on tästä eteenpäin oltava kaikissa uusissa kyseistä maksutapaa hyödyntävissä palveluissa käytössä alusta lähtien ja jo olemassa olevien palveluiden osalta logo on otettava käyttöön viimeistään 30.4.2016.

Graafinen ohjeisto http://mobiilimaksuinfo.fi/mobiilimaksu-logo.zip

Mobiilimaksun pelisäännöt löytyvät täältä.

 

 

(comments disabled)