ALV:n myyntimaasäännökset muuttuvat 1.1.2015

Myytäessä kuluttajille digitaalisia palveluita EU:n alueella, maksetaan ALV jatkossa siihen valtioon, jonka alueelle palvelun ostaja on sijoittunut. Tähän asti ratkaisevaa on ollut palvelun myyjän sijaintimaa. Muutoksen tavoitteena on kohdistaa verotus sinne, missä palvelu tosiasiallisesti kulututetaan.

Muutoksen seurauksena myyjän olisi 1.1.2015 lähtien periaatteessa rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi kaikissa niissä EU-maissa, joissa hän myy tele-, lähetys- ja sähköisiä palveluja kuluttajille. Vaihtoehtoisesti myyjä voi kuitenkin rekisteröityä sähköisen asiointipalvelun kautta arvonlisäveron erityisjärjestelmän käyttäjäksi, jolloin verotus hoituu keskitetysti yhden EU-maan kautta. Verottaja on vihdoin saanut valmiiksi uutta menettelyä koskevan ohjeistuksen.

Kun tele-, lähetys- tai sähköinen palvelu myydään kuluttajalle matkaviestinverkkojen välityksellä, oletetaan, että kuluttaja on sijoittautunut maahan, joka käy ilmi palveluja vastaanotettaessa käytettävän SIM-kortin maatunnuksesta. Näin ollen operaattorien laskuttamien palveluiden osalta ostajan sijoittumismaan määrittely on melko selkeää. Puhtaasti kansallisesti toimivien operaattorilaskutettavia palveluita tarjoavien yritysten toimintaan muutoksen ei odotetakaan juuri vaikuttavan.

 

 

(comments disabled)