Jäsenkysely 2018

 

1. YRITYKSENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

 1-5 henkilöä 6-15 henkilöä yli 15 henkilöä

2. YRITYKSENNE LIIKEVAIHTO

 alle 200.000 euroa 200.000 – 1000.000 euroa yli 1000.000 euroa

3. MITÄ DIGITAL FORUMIN PALVELUITA OLET KÄYTTÄNYT VIIMEISEN 12 KK AIKANA?

 Osallistunut Digital Forumin järjestämiin tilaisuuksiin. Lukenut uutiskirjeitä. Käyttänyt verkkosivustoa. Kysynyt neuvoa tai pyytänyt lausuntoa. Jotain muuta. Ei mitään.

4. MITKÄ OVAT MIELESTÄSI DIGITAL FORUMIN TÄRKEIMMÄT TOIMINTAMUODOT? (valitse 1-3 tärkeintä!)

 Viranomaisyhteistyö ja lainsäädäntöön vaikuttaminen. Yhteistyö operaattorien ja palveluntarjoajien välisissä kysymyksissä. Toimialan itsesääntely. Neuvonta juridisissa tai muissa asioissa. Tiedottaminen ajankohtaisista asioista (lakimuutokset yms.). Seminaarit. Yritysten verkottumisen edistäminen ja kontaktien järjestäminen. Markkinatutkimukset ja alan trendien seuranta.

5. MIHIN TOIMINTAAN DIGITAL FORUMIN TULISI PANOSTAA ENEMMÄN? (valitse 1-3 tärkeintä!)

 Viranomaisyhteistyö ja lainsäädäntöön vaikuttaminen. Yhteistyö operaattorien ja palveluntarjoajien välisissä kysymyksissä. Toimialan itsesääntely. Neuvonta juridisissa tai muissa asioissa. Tiedottaminen ajankohtaisista asioista (lakimuutokset yms.). Seminaarit. Yritysten verkottumisen edistäminen ja kontaktien järjestäminen. Markkinatutkimukset ja alan trendien seuranta. En osaa sanoa.

6. MITEN ARVIOISIT DIGITAL FORUMIN VALMIUTTA REAGOIDA JÄSENTEN YHTEYDENOTTOIHIN JA NEUVOA ONGELMATILANTEISSA?

 5 (erittäin hyvä) 4 (hyvä) 3 (tyydyttävä) 2 (huono) 1 (erittäin huono)

7. MINKÄ ARVOSANAN JÄSENVIESTINNÄSTÄ ANTAISIT DIGITAL FORUMILLE?

 5 (erittäin hyvä) 4 (hyvä) 3 (tyydyttävä) 2 (huono) 1 (erittäin huono)

8. MINKÄ YLEISARVOSANAN ANTAISIT DIGITAL FORUMIN TOIMINNALLE?

 5 (erittäin hyvä) 4 (hyvä) 3 (tyydyttävä) 2 (huono) 1 (erittäin huono)

9. MITEN DIGITAL FORUMIN TOIMINTAA TULISI MIELESTÄSI KEHITTÄÄ? (+ MUU VAPAA PALAUTE)

(comments disabled)