PSD2: maksupalvelulain muutokset voimaan 13.1.2018

Mikä muuttuu ja mikä ei muutu operaattorien laskuttamien palveluiden osalta 13.1.?

Ns. teleyrityspoikkeuksen sisältö muuttuu. 13.1. alkaen operaattorit voivat ilman maksupalvelulain velvoitteita laskuttaa digitaalisia palveluita, lisämaksullisia puhepalveluita, lippuja ja hyväntekeväisyyslahjoituksia liittymäkohtaisesti korkeintaan yhteensä 300 euron arvosta kuukaudessa, kertatapahtuman maksimin ollessa 50 euroa.

Euromääräiset rajat edellyttävät järjestelmämuutoksia. Ainakin kuukausikohtaisen rajoituksen toteuttaminen tulee liittymäoperaattorin toteutettavaksi, koska arvoketjun muilla toimijoilla ei ole edellytyksiä seurata liittymän kokonaistilannettea.

Toimialan itsesääntelynormistossa (MAPEL-normisto) säädetty III- ja IV-palveluluokkien puheluiden enimmäiskestoa koskeva 30 minuutin sääntö tullaan lain voimaantulon myötä poistamaan, koska uudet euromääräisten rajat osaltaan ehkäisevät ylisuurten laskujen syntymistä.

Vahva tunnistaminen maksupalveluissa EI tule vielä pakolliseksi. Direktiivin mukainen palveluntarjoajan velvollisuus maksupalvelun käyttäjien vahvaan tunnistamiseen tulee erikseen säädeltyine poikkeuksineen voimaan nykytiedon valossa vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla. Tämän velvoitteen tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan erikseen.

Maksupalveluita voi siis 13.1. jälkeen vielä toistaiseksi tarjota ilman vahvaa tunnistamista. Tällöin on kuitenkin huomioitava lain muuttuminen maksuvälineen oikeudetonta käyttöä koskevien pykälien osalta.

Vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä muuttuu. 13.1. alkaen maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, mikäli palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.  Muissa oikeudettoman käytön tapauksissa maksupalvelun käyttäjän lähtökohtainen vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä pienenee 50 euroon aikaisemmasta 150 eurosta.

Muutoksia palveluntarjoajien ja operaattorien välisiin sopimuksiin. Operaattorit tiedottavat sopimuskumppaneilleen edellämainittujen lakimuutosten vaikutuksista. Maksupalveluiden tarjoamiseen liittyvien rahanpesun ehkäisyä koskevien velvoitteiden johdosta operaattorit saattavat myös edellyttää palveluntarjoajilta joidenkin liiketoimintaa koskevien tietojen päivittämistä.

 

Lisätiedot ilkka.lehto@digitalforum.fi

 

 

(comments disabled)