Uudet pelisäännöt Mobiilimaksulle

Operaattorien tarjoama IP-pohjainen laskutusratkaisu Mobiilimaksu on pikkuhiljaa yleistymässä tekstiviesti- ja palvelunumeromaksamisen sekä muiden maksamistapojen rinnalla. Mobiilimaksun yleistymisen ja käyttökohteiden monipuolistumisen myötä sekä luotettavan imagon luomiseksi, kehitettiin maksutavalle myös uusia kuluttajien oikeudet turvaavia pelisääntöjä vuoden 2015 aikana. Syksyn aikana julkisuudessakin keskustelua herättäneet pitkälti uuden maksutavan käyttöönottoon liittyneet kuluttajaongelmat johtivat jo luonnosteltujen sääntöjen täsmentämiseen loppuvuodesta.

Alla vielä uudet säännöt, joista operaattorit ovat jo tiedottaneet Mobiilimaksu-kumppaneilleen. Samat Mobiilimaksun erityiset säännöt  löytyvät myös MAPELin sivuilta.

 1. Palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että kuluttajalle on ennen maksun vahvistamista tarjottu selkeästi tieto ostettavasta hyödykkeestä ja sen hinnasta sekä tilauksen keskeisistä ehdoista.
 2. Maksutapahtuman yhteydessä tai välittömästi sen edellä on käytettävä erikseen määriteltyä Mobiilimaksun tunnusta* siten, että maksun vahvistaessaan kuluttaja ymmärtää käyttävänsä kyseistä maksutapaa.
  2.1. Siirtymäsäännös: Mobiilimaksun tunnus on otettava käyttöön kaikissa palveluissa viimeistään 1. päivänä helmikuuta vuonna 2016.
 3. Maksutapahtuman yhteydessä kuluttajalle on selväsanaisesti kerrottava, että 1) liittymä tunnistetaan automaattisesti, 2) puhelinnumero siirtyy palveluntarjoajan tietoon maksutapahtuman toteuttamiseksi ja 3) maksu veloitetaan puhelinlaskulla.
 4. Maksun vahvistamiseen tarkoitettu näppäin tai vastaava on merkittävä selkeästi ja sen on erotuttava selkeästi palvelun muusta sisällöstä. Merkintä voidaan toteuttaa eri tavoin, kunhan ilmaistaan selkeästi, että näppäimen painamiseen liittyy maksuvelvollisuus. Suositeltavia sanallisia ilmaisuja maksuvelvollisuuden ilmaisemiseen ovat ”osta nyt”, ”maksa nyt” ja ”vahvista ostos”.
 5. Joko näppäimessä tai sen välittömässä läheisyydessä on aina kerrottava yksiselitteisesti ja selkeästi hyödykkeen hinta. Hintamerkinnän tulee sisältää maininta rahayksiköstä, jonka osalta hyväksytään yleisesti käytetyt lyhenteet € ja snt.
 6. Maksutapahtuman tulee olla vähintään kaksivaiheinen siten, että maksun vahvistaminen edellyttää kuluttajalta vähintään kahta aktiivista näppäimen painallusta tai muuta aktiivista valintatoimenpidettä.
 7. Kuluttajan on voitava todeta maksutapahtuman onnistuminen tai epäonnistuminen viipymättä siten, että hän ei voi ennen tämän tiedon vastaanottamista vahvistaa uutta maksua.
 8. Mikäli ostettu hyödyke on sellainen, että kuluttaja ei saa sitä välittömästi ja kerralla kokonaan käyttöönsä, on maksutapahtuman onnistumisesta tai epäonnistumisesta ilmoitettava sanallisesi.
 9. Kestotilaukset. Sen lisäksi mitä kohdassa 6) sanotaan, on kuluttajalle toistuvan maksuvelvollisuuden sisältävän tilauksen vahvistamisen jälkeen samassa yhteydessä sanallisesti kerrottava myös tilauksen peruutusohjeet.
 10. Poikkeuslupamenettely: sellaisissa palvelukokonaisuuksissa, joiden osalta voidaan varmistua siitä, että kuluttajalle tarjotaan etukäteen riittävä informaatio käytettävästä maksutavasta ja palvelun ehdoista, voidaan poikkeusluvalla palvelun sisäisten yksittäisten ostojen osalta poiketa siitä, mitä edellä kohdissa 2-4 on sanottu. Poikkeuslupamenettelyä sovelletaan ensisijaisesti sovelluskauppoihin ja sellaisiin palveluihin, jotka edellyttävät käyttäjältä rekisteröitymistä ja Mobiilimaksun aktiivista valitsemista maksutavaksi.

* Graafinen ohjeisto – Mobiilimaksu ja http://mobiilimaksuinfo.fi/mobiilimaksu-logo.zip

Sääntöjen tulkintaan liittyvät kysymykset ja muuta lisätiedot ilkka.lehto@teleforum-ry.fi tai 045 1216892

 

 

(comments disabled)